פניות בנושא תחבורה, ניתן לפנות לבנציון גלינסקי ממונה תחבורה רשותי: 08-6668848  [email protected]