​​​​​​אגף ביטחון קהילתי מפתח תכניות לשמירת הפרטיות והמרחב האישי  ומקדם את הטמעתן בקהילה.                                                       

במסגרת התוכנית מועברות פעילויות וסדנאות מוגנות בגנים, מועדוניות, תיכונים, קבוצות בקהילות והורים.

הסדנאות בריכוזה של  עו"ס מוגנות,  גב' ענת גולדברג 08-9140929.