תעסוקה לרווחה  -  שילוב בתעסוקה וליווי כלכלי ומשפחתי

התכנית הכוללת עבודה תהליכית המאפשרת לגעת בחלום תעסוקתי ולהפכו למציאות.
במהלת התכנית רוכש המשתתף מסוגלות תעסוקתית המלווה בתהליך משמעותי, קוגניטיבי ורגשי. 

במסגרת התכנית, מלווה עובד סוציאלי תעסוקתי הפועל בתוך המחלקה לשירותים חברתיים את המשפחות לאורך שנה שלמה בתהליך אינטנסיבי שמתוכנן מראש ומותאם פרטנית לצרכי ולמאפייני כל משפחה, כאשר לכל משפחה מותאם סל שירותים גמיש ויחודי.

העובד הסוציאלי התעסוקתי נמצא בקשר עם עובדי רווחה אחרים בלשכה ומחוץ ללשכה, גורמי תעסוקה ביישוב, מעסיקים וגורמים מקצועיים נוספים כדי למקסם את תוצאות התהליך.

הודיה סינוואני
עו"ס בעצמי
08-6668563