תנאי הסף מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה
בתנאי הסף
תברואן המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא תברואן מוסמך. תעודת תברואן מוסמך מטעם משרד הבריאות

המציע, ואם המציע הוא חברה, אז היועץ המוצע מטעם החברה הוא  בעל ניסיון של מעל 5 שנים בעבודה
מול רשויות מקומיות וגופים
ציבוריים .

פרופיל חברה או קורות חיים המעידים על ניסיון בתחום של 5 שנים לפחות