שם המכרז זכין
פניה מס' 16/2019 לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע לעיריית מודיעין עילית   משרד עו"ד שרקון, בן עמי, אשר ושות'                                                                                                                                                                                                                                                                               
מכרז פומבי מס' 17/2019 שדרוג ותחזוקת מערך הטלפוניה של עיריית מודיעין    תדיראן טלקום

מכרז פומבי 1/2020 התקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקה, ניהול, תפעול, אספקה והתקנה

של מערכות בקרת השקיה וראשי מערכת השקיה עבור עיריית מודיעין עילית

אגם בקרה ניטור ושליטה בע"מ

קול קורא 2/2020 הזמנה להגיש מועמדות להשתתפות בפרויקט "קמחא דפסחא" לרווחת תושבי העיר מודיעין עילית   קופת הקהל קרית ספר
מכרז פומבי 3/2020 למתן שירותי system לעיריית מודיעין עילית    תים נטקום
מכרז פומבי מס' 6/2020 להפעלת תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" בחופשת הקיץ תש"פ (לרבות כבסיס להתקשרות בחופשות ובחגים נוספים) עבור גני ילדים חינוך רגיל/חינוך מיוחד ובתי ספר מוכר שאינו רשמי/פטור בעיר מודיעין עילית     ס.ו.ל.ם, קנין התורה, נתיבות התורה, מדרש מאיר
מכרז פומבי מס' 5/2020 לאספקת ריהוט פנים לגנ"י בעיריית מודיעין עילית עידן אל גני
מכרז פומבי מס' 9/2020 להפעלת צהרונים במודיעין עילית קרן שרר, מרכז איגוד התתי"ם, פתחיה