לעיון במסמכי המכרז ניתן לפנות למחלקת התקשרויות. 

שם המכרז קטגוריה
קול קורא מס' 15/2020 להשכרת מקרקעין לצורך אנטנות סלולריות במודיעין עילית קולות קוראים
מכרז מס' 30/20 עו"ס לסדרי דין מכרזי כח אדם
מכרז מס' 29/20 בלנית מכרזי כח אדם
מכרז מס' 28/20 סומכ/ת למרכז קשר מכרזי כח אדם
מכרז מס' 27/20 תקציבאי/ת אגף ביטחון קהילתי מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 14/2020 למתן שירותי לכידת בעלי חיים, העברתם וטיפול בפניות בתחום הווטרינרי מכרזים כללי
קצין ביטחון מוסדות חינוך מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 13/2020 למתן שירותי תובע עירוני חיצוני לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז מס 25/2020 פקח/ית עירוני/ת ורישוי עסקים מכרזי כח אדם
קול קורא מס' 12/2020 לאספקת משחקים לעיריית מודיעין עילית קולות קוראים
מכרז 3/2020 אחראי ביצוע פרויקטים מכרזי כח אדם בחברה לפיתוח מודיעין עילית בע"מ
מכרז מס' 1-20120 לביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV פוטו וולטאי מכרזי החברה לפיתוח מודיעין עילית בע”מ
מכרז מס' 21/20 פסיכולוגי/ת חינוכי/ת  מכרזי כח אדם
מכרז מס' 19/20 עו"ס משפחות/עו"ס שיקום מכרזי כח אדם
מכרז מס' 20/20 עו"ס יתד-תעסוקה לצעירים מכרזי כח אדם
קול קורא מס' 11/2020 להשכרת מקרקעין לצורך אנטנות סלולריות במודיעין עילית-נוסח מעודכן קולות קוראים
מכרז מס' 18/20 קצין ביטחון מוסדות החינוך מכרזי כח אדם
מכרז מס' 17/20 מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבניה  מכרזי כח אדם
פקח עירוני ורישוי עסקים ברשות מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 10/2020 לאספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
 מכרז פומבי מס' 9/202 להפעלת צהרונים במודיעין עילית מכרזים כללי
סגן מהנדס העיר מנהל אגף פרויקטים הנדסיים  מכרזי כח אדם
הודעה בדבר כוונת להתקשר עם ספק יחיד- בריכת מתתיהו ספק יחיד
מכרז פומבי מס' 8/2020 למתן שירותים משפטיים בגביית חובות לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז פומבי מעודכן מס' 7/2020 למתן שירותי תחזוקת מזגנים ועבודות חשמל במוסדות העירייה בעיר מודיעין עילית מכרזים כללי
פקח/ית עירוני/ת ורישוי עסקים מכרזי כח אדם
מנהל/ת מחלקת תכנון מכרזי כח אדם
מס מכרז 12/20 מזכיר/ה ותקציבאי/ת תחום נוער באגף רווחה מכרזי כח אדם
מכרז מס 11/20 מנהל/ת מחלקת פיקוח על הבניה מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 6/2020 להפעלת תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" בחופשת הקיץ תש"פ (לרבות כבסיס להתקשרות בחופשות ובחגים נוספים) עבור גני ילדים חינוך רגיל/חינוך מיוחד ובתי ספר מוכר שאינו רשמי/פטור בעיר מודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז פומבי מס' 5/2020 לאספקה של ריהוט פנים לגני ילדים בעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
סומכ/ת מרכז קשר מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 20204 למתן שירותים משפטיים בתחום הנזיקין לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז מס' 09/20: בודק/ת תכניות להיתרי בניה מכרזי כח אדם
מכרז מס' 08/20: רופא/ה וטרינר/ית רשותי/ת מכרזי כח אדם
מכרז 3/2020 - למתן שירותי System לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
קול קורא מס' 2/2020 "קמחא דפסחא" קולות קוראים
מכרז מס': 07/2020 פסיכולוג/ית חינוכי/ת רכז/ת תחום אבדנות מכרזי כח אדם
מכרז מס' 1/2020 אחזקה, ניהול, תפעול, אספקה והתקנה של מערכות בקרת השקיה מכרזים כללי
מכרז מס 6/2020 מהנדס/ת העיר מודיעין עילית מכרזי כח אדם
מזכיר/ה מחלקת רישוי מכרזי כח אדם
חשב שכר אחראי תחום מכרזים מכרזי כח אדם
פסיכולוג/'ת חינוכי/ת מכרזי כח אדם
קצין/ת ביקור סדיר (קב"ס)- מעודכן מכרזי כח אדם
מזכירה לשעות אחה"צ מכרזי כח אדם
עו"ס משפחה מכרזי כח אדם
עוס יתד-תעסוקה לצעירים מכרזי כח אדם
עו"ס גמילה מסמים ואלכוהול מכרזי כח אדם
עו"ס קהילתי מכרזי כח אדם
עו"ס משפחה / עו"ס צמיד מכרזי כח אדם
מכרז מס' 1-2019 להתקנה, תחזוקה ותפעול של מתקני שילוט ומתן זכות פרסום על מתקנים אלו במודיעין עילית מכרזי החברה לפיתוח מודיעין עילית בע”מ
מכרז פומבי מס' 17/2019 לשדרוג ותחזוקת מערך הטלפוניה של לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
מנהל/ת אגף ביטחון קהילתי מכרזי כח אדם
קצין/ת ביטחון מוסדות החינוך (קב"ט מוסה"ח) מכרזי כח אדם
 מכרז משותף מס' 101/19 לאספקת מזגנים ושירותי התקנת מזגנים במוסדות חינוך ובמשרדי הרשויות מכרזים כללי
פניה מס' 16/2019 לקבלת ייעוץ משפטי חיצוני קבוע לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
מזכיר/ת מחלקת נוער תרבות וקהילה מכרזי כח אדם
פסיכולוג חינוכי מכרזי כח אדם
מכרז 15/2019 לקבלת הצעות לאספקת שירותי ייעוץ פסיכולוגי חינוכי לעיריית מודיעין עילית. מכרזים כללי
פקח עירוני ורישוי עסקים מכרזי כח אדם
עו"ס לסדרי דין מכרזי כח אדם
קצין ביטחון מוסדות חינוך (קב"ט מוסה"ח) מכרזי כח אדם
בלנית מ"מ מכרזי כח אדם
בלנית מכרזי כח אדם
יו"ר ועדות תכנון טיפול מכרזי כח אדם
קול קורא מספר 14/2019למתן שירותי ייעוץ בתחום הכלכלה העירונית ובניית תכנית פעולה עסקית כלל עירונית להגדלת הכנסות העירייה קולות קוראים
מכרז פומבי מס' 13/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקה ושיפוץ של מבני ציבור וחינוך בתחומי העיר מודיעין עילית מכרזי החברה לפיתוח מודיעין עילית בע”מ
מכרז פומבי מס' 13/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות אחזקה ושיפוץ של מבני ציבור וחינוך בתחומי העיר מודיעין עילית מכרזים כללי
איש סיסטם מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 11/2019 למתן שירותי ייעוץ ארגוני עבור עיריית מודיעין עילית  מכרזים כללי
מנהל/ת מחלקת נוער ובוגרים במשבר מכרזי כח אדם
מנהל/ת מחלקת תיאום ובקרה מכרזי כח אדם
עו"ס טיפול באלימות במשפחה (גברים)  מכרזי כח אדם
מזכיר/ה ואחראי/ת פניות ציבור ביחידת הפיקוח מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 12/2019 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות במודיעין עילית מכרזים כללי
קול קורא מס' 10/2019 לאספקת שירותי דת מוספים לספרדים ובני עדות המזרח במודיעין עילית קולות קוראים
קול קורא מס' 09/2019 לאספקת שירותי דת (כלליים) במודיעין עילית קולות קוראים
מכרז פומבי מס' 8/2019 לשילוב ג'וניוריות בהיי-טק במודיעין עילית מכרזים כללי
עו"ס לחוק הנוער מכרזי כח אדם
עו"ס בתחום חוק הנוער מכרזי כח אדם
מזכיר/ת אשכול הפיס אחראי/ת מבנה מכרזי כח אדם
קצין/ת ביקור סדיר נערות מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 7/2019 למתן שירותי הגברה, תאורה ומולטימדיה לאולם המופעים במודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז פומבי מס' 6/2019 להפעלת קייטנות בחופשת הקיץ תשע"ט עבור גני ילדים חינוך רגיל/חנ"מ בעיר מודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז פומבי מס' 5/2019 מכרז מסגרת לאספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים מכרזים כללי
אחראי/ת הצעות מחיר מחלקת רכש מכרזי כח אדם
מזכיר/ת מחלקת נוער תרבות וקהילה מכרזי כח אדם
מזכיר/ה לשירות הפסיכולוגי מכרזי כח אדם
מזכיר/ת מחלקת הנהלת חשבונות מכרזי כח אדם
עו"ס משפחות מכרזי כח אדם
עו"ס טיפול בהזנחת ילדים ומשפחות מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 4/2019 למתן שירותי הפעלת מקוואות טהרה לגברים במודיעין עילית מכרזים כללי
הליך מיון מוקדם להפעלת מתחם לונה פארק בימי חול המועד פסח תשע"ט מכרזים כללי
מכרז  3/2019 - להפעלת תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" בחופשת הפסח תשע"ט מכרזים כללי
הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב מכרזים כללי
מכרז 13/2019 - מנהל/ת מחלקת תשתיות  מכרזי כח אדם
מכרז 12/2019 - אחראי/ת תפעול מחשבים  מכרזי כח אדם
מכרז 11/2019 - מפקח/ת שפ"ע  מכרזי כח אדם
מכרז 08/2019 - עו"ס שיקום מכרזי כח אדם
מכרז 08/2019 - עו"ס משפחה מכרזי כח אדם
מכרז 08/2019 - עו"ס מיצוי זכויות מכרזי כח אדם
מכרז 07/2019 - עו"ס לחוק הנוער מכרזי כח אדם
מכרז משותף - הזמנה לקבלת הצעות לאספקת דלק מכרזים כללי
מכרז 02/2019 - לאספקת ציוד משרדי וציוד מתכלה מכרזים כללי
מכרז 06/2019 - הנדסאי/ת לוגיסטיקה מכרזי כח אדם
מכרז 05/2019 - מנהל/ת יישובי/ת לביטחון קהילתי מכרזי כח אדם
מכרז 04/2019 - רשם נישואין מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 01/2019 לאספקת חומרי בנין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז 03/2019- עו”ס כוללני מכרזי כח אדם
מכרז 02/2019- תקציבאי/ת מחלקת נוער תרבות וקהילה מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 16/2018 לאספקת אביזרי מים, ביוב ותיעול מכרזים כללי
התקשרות עם אופק - צילומי אויר ספק יחיד
מנהל/ת התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון 360 מכרזי כח אדם
טפסים להגשת מועמדות מכרזי כח אדם
בלנ/ית אחרא/ית מקווה 35/2018 מכרזי כח אדם
מזכיר/ת מחלקת צרכים מיוחדים 34/2018 מכרזי כח אדם
מזכיר/ת מחלקת הנהלת חשבונות 33/2018 מכרזי כח אדם
מזכיר/ת ריכוז פרויקטים באגף חינוך 32/2018 מכרזי כח אדם
רכז/ת פרויקט צומחים יחד 31/2018 מכרזי כח אדם
מנהל מחלקת מים 30/2018 מכרזי כח אדם
מנהל מחלקת פיקוח 29/2018 מכרזי כח אדם
מכרז פומבי מס' 15/2018 לביצוע עבודות צביעת כבישים ואבני שפה ולאספקת והצבת תמרורים במודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז פומבי מס' 14/2018 לשירותי פרסום בעיתונות המקומית לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז 2/2018- ביצוע שיפוץ של שני מקוואות בתחומי העיר מודיעין עילית מכרזי החברה לפיתוח מודיעין עילית בע”מ
מכרז 27/2018: פסיכולוג חינוכי מכרזי כח אדם
מכרז 26/2018: עו”ס כוללני מכרזי כח אדם
מכרז 24/2018: מזכיר/ה למחלקת התקשרויות מכרזי כח אדם
מכרז 13/2018 למתן שירותי סליקת שוברי אשראי לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז 12/2018 להפעלת צהרונים במודיעין עילית מכרזים כללי
מכרז 11/2018 להפעלת צהרונים במודיעין עילית מכרזים כללי
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – בית חם מרכז "בנפשנו" ספק יחיד
הודעה בדבר הכוונה להתקשר עם ספק יחיד – מעון קרלין ספק יחיד
קול קורא לתכנון וביצוע מרחבי למידה M21  מכרזי החברה לפיתוח מודיעין עילית בע”מ
מכרז 10/2018 - שיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת האב (HUBׂ) מכרזים כללי
מכרז 09/2018- אספקת גופי תאורה עם נורות Led מכרזים כללי
מכרז 08/2018 – אספקת והתקנת מעקות בטיחות מכרזים כללי
קול קורא להפעלת קייטנות בחופשת הקיץ תשע”ח – עבור גני ילדים חינוך רגיל/ חנ”מ מכרזים כללי
מכרז מס’ 07/2018 - שיתוף פעולה עסקי לצורך הפעלת HUB מכרזים כללי
מכרז מס’ 06/2018 - הפעלת תכנית “בית הספר של החופש הגדול” מכרזים כללי
מכרז 5/2018 - מתן שירותי אספקת ותחזוקת מחשבים, רישיונות תוכנה וציוד היקפי מכרזים כללי
מכרז 4/2018 - עריכת ביטוחי עיריית מודיעין עילית ביטוחים אלמנטריים +ביטוחי כלי רכב לתקופה שמיום 1.5.18 מכרזים כללי
מכרז 3/2018 - אספקת ולהתקנת טמ”ס מכרזים כללי
מכרז 02/2018- אספקת והתקנת וילונות מכרזים כללי
מכרז מס' 1/2018 - מתן שירותי יחסי ציבור מכרזים כללי
מכרז 09/2017 - אספקת ולתחזוקת מערכות מידע לניהול הרשות 0
מכרז 08/2017- אספקה הפעלה ואחזקת דירת מעבר לצעירות מכרזים כללי
השכרת שטח במבנה לצורך הפעלת האב  (HUB) מתחם עבודה משותף מכרזים כללי
השכרת מבנה לצורך הפעלה זמנית של מחלקת רווחה לעיריית מודיעין עילית מכרזים כללי
קול קורא 06/2017- הקמת והפעלת מתחמי עבודה משותפים ליזמים ובעלי עסקים מכרזים כללי
מכרז 04/2017 - אספקת והתקנת ציוד מולטימדיה לאולם ספורט מכרזים כללי
מכרז 3/2017 - הקמה, הפעלה ותחזוקה של מערכת מידע גיאוגרפי (GIS) מכרזים כללי
מכרז 2/2017 - אספקת חומרי ניקיון ומוצרים חד פעמיים מכרזים כללי
מכרז 1/2017 – מתן זיכיון לתפעול ותחזוקת שטחי פרסום מכרזים כללי
מכרז מס' 13/2016 - הפעלת מרכז למניעה וטיפול באלימות במשפחה מכרזים כללי
מכרז מס’ 12/2016 - רכישת מכונות להפקת מסמכים, אחזקה וציוד מתכלה מכרזים כללי
מכרז מס’ 11/2016 - ביצוע ואחזקת עבודות חשמל ותאורה מכרזים כללי
מכרז מס' 10/2016 - אספקת כלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי מכרזים כללי
מכרז מס’ 9-ביצוע שירותי גביה מכרזים כללי
מכרז מס’ 8/2016- מתן שירותי מוקד חיצוני מכרזים כללי
מכרז מס’ 07/2016- אספקת מבנים יבילים מכרזים כללי
מכרז מס’ 6- הפעלת תוכניות מסיכון לסיכוי מכרזים כללי
מכרז 05-2016 – אספקת גז ותחזוקה למקוואות מכרזים כללי
מכרז מס’ 3- קליטת פסולת מכרזים כללי
מכרז מס’ 02/2016 - פינוי פסולת מכרזים כללי
קול קורא- השכרת שטח במבנה לצורך הפעלת שלוחת לשכת מרשם אוכלוסין  מכרזים כללי
מכרז מס' 24/2018 - מזכיר/ה למחלקת התקשרויות מכרזי כח אדם
מכרז מס' 23/2018 - עו”ס חוק נוער מכרזי כח אדם
מכרז מס' 22/2018 - עו”ס צרכים מיוחדים מכרזי כח אדם
מכרז מס' 21/2018 - פסיכולוג חינוכי מכרזי כח אדם
מכרז מס' 20/2018 - מפקח על שירותי הדת ברשות מכרזי כח אדם
מכרז מס' 19/2018 - עו”ס מועדוניות מכרזי כח אדם
מכרז מס' 18/2018 - עו”ס מרכז קשר מכרזי כח אדם
מכרז מס' 17/2018 - אחראי נושא מידע ידע ותיעוד מכרזי כח אדם
מכרז מס' 16/2018 - פסיכולוג חינוכי מכרזי כח אדם
מכרז מס' 15/2018 - חשב שכר מכרזי כח אדם
מכרז מס' 11/2018 - בלנית מכרזי כח אדם
מכרז מס' 10/2018 - בלן מכרזי כח אדם
מכרז מס' 09/2018 - מדריך ראש צוות אגף רווחה מכרזי כח אדם
מכרז מס' 07/2018 - עו”ס שיקום מכרזי כח אדם
מכרז מס' 06/2018 - עו”ס כוללני מכרזי כח אדם
מכרז מס' 05/2018 - עובד/ת שטח לתיאום פרויקטים באגף לוגיסטיקה מכרזי כח אדם
מכרז מס' 03/2018 - מנהל מחלקת תחזוקת מים וביוב מכרזי כח אדם
מכרז מס' 02/2018 - עו”ס לחוק הנוער- הארכת מכרז מכרזי כח אדם
מכרז מס' 01/2018 - עו”ס כוללני מכרזי כח אדם
מכרז מס' 50/2017 - קצינ/ת ביקור סדיר מכרזי כח אדם
מכרז מס' 49/2017 - אחראי/ת תפעול מחשבים מכרזי כח אדם
מכרז מס' 48/2017 - עו”ס נערים מכרזי כח אדם
מס' מכרז 47/2017 - עו”ס כוללני מכרזי כח אדם
מכרז מס' 46/2017 - עו”ס מיצוי זכויות מכרזי כח אדם
מכרז מס' 45/2017 - מזכיר/ה אישי/ת למהנדסת העיר מכרזי כח אדם
מכרז מס' 44/2017 - מזכיר/ה בלשכת ראש העיר מכרזי כח אדם
מכרז מס' 43/2017 - פסיכולוגים/יות חינוכיים/יות מכרזי כח אדם
מכרז מס' 42/2017 - עו”ס כוללני מכרזי כח אדם
מכרז מס' 41/2017 - עו”ס מועדוניות מכרזי כח אדם
מכרז מס' 40/2017 - עובד/ת שכונה + מזכירות מחלקת רווחה מכרזי כח אדם
מכרז מס' 39/2017 - פסיכולוגים/יות חינוכיים/יות מכרזי כח אדם
מכרז מס' 37/2017 - פסיכולוגים/יות חינוכיים/יות מכרזי כח אדם
מכרז מס' 36/2017 - בודק/ת תכניות להיתרי בניה מכרזי כח אדם
מכרז מס' 03/2016 - קליטת פסולת מכרזים כללי
מכרז מס' 02/2016 - פינוי פסולת מכרזים כללי
מכרז מס' 01/2016 - קול קורא מכרזים כללי