10. פריקה וטעינה של סחורה מכלי רכב
פריקה וטעינה לעסק, תעשה על פי התימרור, במקומות המותרים על פי על פי דין, במרכזיים מסחריים באזורי פריקה וטעינה מוסדרים, ללא הגבלה,

ובחזיתות מסחריות בהתאם לאישור ועדת תמרור אשר תקבע פרקי זמן לפריקה ושעות פריקה.