מס' הועדה

תאריך הועדה

עיון

3/2023 12/03/2023

לעיון 

לעיון בקובץ נגיש

2/2023 23/02/2023

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

1/2023 28/02/2023

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

21/2022 28/12/2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

20/2022 13/12/2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

19/2022 07/12/2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

18/2022 15/11/2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

17/2022 13/11/2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

16/2022 10/11/2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

15/2022 24/10/2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

14/2022 15/09/2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

13/2022 29.08.2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

12/2022 25.07.2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

11/2022 07.07.2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

10/2022 13.06.2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

9/2022 29.05.2022

לעיון

לעיון בקובץ נגיש

8/2022 11.04.2022 לעיון
7/2022 31/03/2022 לעיון
6/2022 24/03/2022 לעיון
5/2022 09.03.2022 לעיון
4/2022 15.02.2022 לעיון

3/2022

13.02.2022

לעיון

2/2022

27.01.2022

לעיון

1/2022

11.01.2022

לעיון

 

 דו"ח ריכוז התקשרויות       דו"ח ריכוז התקשרויות בקובץ נגיש

 

 

12/2021

12.12.2021

לעיון

11/2021

17.11.2021

לעיון

10/2021

28.10.2021

לעיון

9/2021

26.10.2021

לעיון

8/2021

13.10.2021

לעיון

7/2021

08.08.2021

לעיון

6/2021

07.07.2021

לעיון

5/2021

18.05.2021

לעיון

4/2021

17.03.2021

לעיון

3/2021

20.01.2021

לעיון

2/2021

14.01.2021

לעיון

1/2021

05.01.2021

לעיון