מכרז

זכיין

מכרז פומבי מס' 1/2022 למתן שירותי גביה לעיריית מודיעין עילית

מ. גרופ - מ.ג.ע.ר

מכרז פומבי מס' 2/2022 לאספקה והתקנת מערכות אינטרקום וכריזה לגני ילדים, מוסדות חינוך וציבור לעירית מודיעין עילית

ענת המאה 21

קול קורא מס' 3/2022 להשתתפות בפרויקט "קמחא דפסחא"  לרווחת תושבי העיר מודיעין עילית

קופת הקהל קרית ספר

מכרז פומבי מס' 4/2022 לתפעול ואחזקת שערים אוטומטיים ומערכות גביה למקוואות גברים

מד פארק

מכרז פומבי מס' 5/2022 למתן שירותי מוקד חיצוני לעיריית מודיעין עילית

 בוטל

מכרז פומבי מס' 6/2022 למתן שירותי תברואן לעיריית מודיעין עילית

מיכאל באגד - מבדק

מכרז פומבי מס' 7/2022 לביצוע עבודות: פרק א' - פינוי פסולת מעורבת וגושית (גזם וגרוטאות) באזור א' ו/או פרק ב' - פינוי פסולת מעורבת וגושית (גזם וגרוטאות) באזור ב' ו/או פרק ג' – טיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או פרק ד' – טיפול בפסולת נייר ו/או פרק ה' – טיפול בפסולת אריזות תכולת מכלי אצירה כתומים בעיר מודיעין עילית צבי כהן אקולוגיה, ג.א.ן תברואה

מכרז פומבי מס' 8/2022 לביצוע עבודות מנוף (הנפות) ועבודות קבלניות מזדמנות (שיפוצים ופיתוח) לעיריית מודיעין עילית

נאות שלומי, גריפון ייזום והשקעות

מכרז פומבי מס' 10/2022 לאספקת מגבות למקוואות טהרה בעיר מודיעין עילית

מר כובס

מכרז פומבי מס' 11/2022 להפעלת צהרונים במודיעין עילית

רשת הגנים של אגודת ישראל

מכרז פומבי מס' 12/2022 לאספקת מוצרי מזון לעיריית מודיעין עילית

השוק השכונתי

מכרז פומבי מס' 13/2022 למתן שירותי תובע עירוני חיצוני לעיריית מודיעין עילית עו"ד חנן ג'בסקי
קול קורא מס' 15/2022 להפעלת פרויקט חונכים במודיעין עילית יד אליעזר
מכרז פומבי מס' 14/2022 למתן שירותי דיוור טלפוני וקווי תוכן עבור עיריית מודיעין עילית ימות המשיח, מבזק
מכרז פומבי מס' 17/2022 לאספקת חומרי ניקיון ומוצרים חד פעמיים לעיריית מודיעין עילית סנו פרופשיונל בע"מ