רשימת עו"ס שיקום, בחלוקה לרחובות:

רשב"י: 

מיכל לנדאו
עו"ס שיקום
073-2347511
 

יהודה הנשיא: 

הדסה כהן
עו"ס שיקום
073-2347545

רבי עקיבא:

מיכל לנדאו
עו"ס שיקום
073-2347511

רב ושמואל:

הדסה כהן
עו"ס שיקום
073-2347545

שד' יחזקאל

גלעד הלוי
עו"ס שיקום
073-2347564