רשימת עו"ס שיקום בחלוקה לרחובות:

אבי עזרי:

הדסה כהן
עו"ס שיקום
073-2347545
 

אשר לשלמה:

גלעד הלוי
עו"ס שיקום
073-2347564

זכרון שמואל:

גלעד הלוי
עו"ס שיקום
073-2347564

חזון איש:

הדסה כהן
עו"ס שיקום
073-2347545

ישועת דוד:

גלעד הלוי
עו"ס שיקום
073-2347564

הרב מפונוביז':

גלעד הלוי
עו"ס שיקום
073-2347564

קהילות יעקב:

הדסה כהן
עו"ס שיקום
073-2347545

עיון התלמוד:

גלעד הלוי
עו"ס שיקום
073-2347564