רח' הריטב"א ורח' נתיבות שלום:

נעמה זמיר
עו"ס שיקום
073-2347507