רח' הריטב"א ורח' נתיבות שלום:

שיינה רוזן
עו"ס שיקום
073-2347525