רשימת עו"ס שיקום, בחלוקה לרחובות:

אבני נזר:

שיינה רוזן
עו"ס שיקום
073-2347525

אור החיים:

גלעד הלוי
עו"ס שיקום
073-2347564

חפץ חיים:

מיכל לנדאו
עו"ס שיקום
073-2347511

חת"ם סופר:

שרה קאופ
עו"ס שיקום
073-2347540

מסילת יוסף:

הדסה כהן
עו"ס שיקום
073-2347545

מרומי שדה:

שיינה רוזן
עו"ס שיקום
073-2347525

משך חכמה:

שיינה רוזן
עו"ס שיקום
073-2347525

נודע ביהודה:

שיינה רוזן
עו"ס שיקום
073-2347525

נתיבות המשפט 1-25:

גלעד הלוי
עו"ס שיקום
073-2347564

נתיבות המשפט 26-50:

שיינה רוזן
עו"ס שיקום
073-2347525

נתיבות המשפט 51-107:

הדסה כהן
עו"ס שיקום
073-2347545

קצות החושן:

גלעד הלוי
עו"ס שיקום
073-2347564

שאגת אריה:

שרה קאופ
עו"ס שיקום
073-2347540

שדי חמד:

שיינה רוזן
עו"ס שיקום
073-2347525

שערי תשובה:

מיכל לנדאו
עו"ס שיקום
073-2347511