שם המועמד קטגוריה
אינג' ש. לוסטיג מהנדסים יועצי ומתכנני מעליות
פי אר די ביקורת מעליות יועצי ומתכנני מעליות
לוסטיג ויתקין יועצים בע"מ יועצי ומתכנני מעליות
לברוב הנדסת מעליות יועצי ומתכנני מעליות