יחידת צרכים מיוחדים מטפלת באנשים עם צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם.

העבודה עם אוכלוסייה זו מתאפיינת בהתייחסות ספציפית לאדם ולצרכיו, אך רואה את המשפחה כמקשה אחת ולכן הטיפול משולב ומתמקד גם בצרכי המשפחה, בתקופות המשבר, בהתמודדויות היומיומיות ובפיתוח רצף שירותים שנותן מענה לאדם ולמשפחתו. 

השירותים הניתנים על ידי המחלקה בחלקם הם חובה ועל פי חוק, ובחלקם שירותי רשות על פי תקנות משרד הרווחה ומדיניות עיריית מודיעין עילית בתחום החברתי.