ייעוץ כלכלי

 

תנאי הסף

מסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת עמידה בתנאי הסף

שירותי ייצוג ייעוץ וליווי ראיית חשבון בתחומים מוניציפליים

המציע הינו משרד רו"ח המעסיק 2 רואי חשבון לפחות, במשרה מלאה ובאופן קבוע במשך שלוש השנים האחרונות (נדרשת התחייבות לעמידה בתנאי זה למשך כל תקופת ההתקשרות ומתן השירותים ע"י המציע).

על המציע להציג תיעוד להוכחת ההעסקה.

המציע הינו משרד רו"ח המייצג באופן רשמי, 3 רשויות מקומיות לפחות, בפני רשויות המס.

על המציע להציג קורות חיים המעידים על הניסיון הנדרש, תעודת רו"ח וכן הוכחה כי הוא רו"ח המייצג 3 רשויות מקומיות, לפחות, בפני רשויות המס.