משפחות:
תוכנית משפחות נועדה לתת מענה למשפחות עם ילדים בגיל הרך הנתקלות בקשיים בהורות. מטרת התכנית היא לעודד אינטרקציה חיובית בין הורים לילדים, לתת מידע והדרכה בתחום ההורות, ליצור מסגרת חברתית תומכת למשפחות ולקשר בין המשפחה לשירותים בקהילה.

שכן טוב:
תוכנית תמיכה למשפחות צעירות הסובלות מהדרה חברתית, חוסר השתלבות בקהילה ובעיות תפקודיות ברמה קלה עד בינונית. לכל משפחה נתמכת מוצמדת משפחה תומכת מבוססת מתוך הקהילה.
המשפחות התומכות מקבלות הדרכה פרטנית וקבוצתית.

התקשרות:
תוכנית הדרכת הורים 12 מפגשים, קבוצה נפרדת לאבות ולאימהות הפועלת בהתאמה, הקבוצות מיועדות להורים לילדים עם הפרעות התנהגותיות ומקנה כלים לחיזוק דפוסי קשר הורה- ילד, כלים לביצוע תוכניות עצוב התנהגות בבית ובעבודה משותפת עם מוסדות החינוך.

סדנאות להורים לילדים בגיל הרך:
הפעלת סדנאות קצרות להורים לילדים בגיל הרך במטרה לאפשר מרחב לליבון קשיים ולהבהיר שאלות בנושא הורות, תקשורת הורים וילדים והנושאים התפתחותיים.

מבטים:
הדרכה לגננות לעריכת תצפית בגנים (תחום חברתי ורגשי, תחושתי- מוטורי, תקשורת, שפה, דיבור וקוגנטיבי) להיכרות מעמיקה עם ילדים בגילאי 3-5 שנים.
התוכנית מיועדת להכשרת הצוותים החינוכיים לאיתור קשיים בגיל הרך ואף לסייע לילדים במסגרת הגן הרגיל. צוות מטפלות פרא- רפואיות מעניק הדרכה לגננות הרוכשות כלים לאיתור וטיפול במסגרת הגן.

מעגן:
תוכנית התערבות מערכתית רב תחומית בתחומי התפתחות שונים, עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך הרגיל.
צוות פרא רפואי מצוי בגן באופן פעיל ומעניק הדרכה ישירה לגננות הכוללת התייחסות ספציפית לילדים מתקשים בתוך מסגרת הגן מדובר בתוכנית פיילוט המרחיבה את התוכנית “מבטים”.
קהל יעד: מסגרות חינוכיות.

דלת פתוחה:
תוכנית להורים לילדים הנמצאים בסיכון התפתחותי בגיל הרך המעוניינים להתייעץ עם אנשי מקצוע בנושאים המטרידים אותם. מסגרת נורמטיבית המאפשרת איתור משפחות ילדים בסיכון ובמידת הצורך הפניתם להמשך טיפול במסגרות שונות בקהילה.

חשיבות המשחק בגיל הרך:
סדנה להורים על חשיבות המשחק. באמצעות המשחק הילד לומד לבטא את רגשותיו, לתעל כעסים ולחוות חוויות מורכבות בתוכנית. היכרות והבנת חשיבות המשחק ודיון על חשיבות המשחק בחיזוק הקשר הורה- ילד.