מכרז פומבי מס' 1/2019 לאספקת חומרי בנין, אלומיניום, פרזול, אחזקה וציוד

מטאליק אספקה טכנית

מכרז פומבי 2/2019 לאספקת ציוד משרדי וציוד מתכלה לעיריית מודיעין עילית

קרביץ

מכרז פומבי 3/2019 להפעלת תכנית "מסגרות חינוכיות בחופשות" בחופשת הפסח תשע"ט עבור גני ילדים חינוך רגיל/חינוך מיוחד ובתי ספר מוכר שאינו רשמי/פטור בעיר מודיעין עילית

משכנות יעקב, מוסדות קרית ספר, ארזי התורה קרית ספר, רשת הגנים של אגודת ישראל, אהלי ספר תשב"ר, ישיבה לצעירים עטרת שלמה, אור שערים קרלין, מרכז לתורה ישראל, פיקודיך הבינני, חזון איש, מכון אוהל דבורה, ת"ת וחסד מאיר עיניים

מכרז פומבי מס' 4/2019 למתן שירותי הפעלת מקוואות טהרה לגברים במודיעין עילית

אין זוכה

מכרז פומבי מס' 5/2019 מסגרת לאספקה והתקנה של חדרי טרפו טרומיים

בוטל

מכרז פומבי מס' 6/2019 להפעלת קייטנות בחופשת הקיץ תשע"ט עבור גני ילדים חינוך רגיל/חנ"מ בעיר מודיעין עילית 

רשת הגנים, עץ הדעת, קהילה חינוכית קצות החושן, שפת הנחל ברסלב, איגוד התתי"ם, אבני מודיעין עילית, אמרי חיים ויזניץ, עמותה לחינוך דרכי יושר, מורשה

#BBD0E0 »