פנייה לוועדות שילוב

ועדות שילוב נועדות עבור:

1. תלמידים בעלי קשיים משמעותיים הלומדים במסגרת רגילה וזקוקים לעזרה לימודית בבית הספר או בגן הילדים.

2. תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות, בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית, ילדים המאובחנים ב- ASD (אוטיזם) והפרעות נפשיות על פי קריטריונים של משרד החינוך - הזכאים לסייעות צמודות במסגרת הרגילה.

לצורך הדיון בוועדה יש להגיש:

1. שאלון הפניה לוועדת שילוב, שימולא על ידי המסגרת שבה לומד הילד.

2. מסמכים קבילים על פי סוג הלקות: אבחון של רופא התפתחותי/ קלינאית תקשורת/  אבחון פסיכולוגי/ אבחון נוירולוגי.

3. בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.

את המסמכים יש להגיש בכל שנה, לבקשה מחודשת, עד לתאריך המפורסם. יש לעקוב אחר הפרסומים.

לאחר הגשת המסמכים, יוזמנו ההורים והצוות החינוכי לוועדת השילוב אשר בה ידונו בזכאותו של הילד לשעת שילוב.

לבירורים ומסמכים יש לפנות לבעלות המוסד שבה לומד הילד.

פנייה לוועדות השמה

תלמידים/ות שעברו ועדת שילוב והומלץ להפנותם לדיון בוועדת השמה, יש לפנות לאגף החינוך לצורך הגשת בקשה.

לצורך הדיון בוועדה יש להגיש:

1. שאלון הפניה לוועדת השמה, שימולא על ידי המסגרת האחרונה בה למד הילד.

2. אבחון של רופא התפתחותי/ קלינאית תקשורת/ מרפאה בעיסוק/ אבחון פסיכולוגי.

3. בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.

4. ילדים/ות צעירים שעדיין אין להם את המסמכים הנ"ל, יש להגיש לכל הפחות מכתב המאשר קיומו של תור ל אבחון במרכז להתפתחות הילד או בקופת חולים.

את המסמכים יש להגיש בכל שנה, לבקשה מחודשת, עד לתאריך המפורסם. יש לעקוב אחר הפרסומים.

לאחר הגשת המסמכים, יוזמנו ההורים לוועדה, והדיון ייערך בהשתתפותם.

לבירורים ניתן לפנות לאחראית ועדות השמה ולשירות פסיכולוגי חינוכי.