כתובת: רח' אבני נזר 46

טלפון: 073-2347404

תא קולי להשבת אבידה (גיהוץ) 073-2347448

להזמנות עריכת בארים 073-2347467