טבלת אנשי קשר - תכנון
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' בראון אחראית מבני ציבור 08-9142317 chavibr@modil.org.il
גב' קטס אחראית נכסים 08-9142319 michalk@MODIL.ORG.IL
גב' בויאר אחראית GIS 08-9142347 chevib@MODIL.ORG.IL

 

תהליך הגשת תב”ע

 1. הגשת תכניות למחלקת הנדסה
 2. בדיקת אדריכלית המחלקה
 3. אישור בועדה המקומית לתכנון ובניה
 4. הגשת תכניות למחלקת התכנון במינהל האזרחי
 5. הגשת תכניות לאישור קמ”ט אפוטרופוס במינהל האזרחי
 6. אישור ע”י רמ”א ושר הבטחון
 7. דיון להפקדה + פרסום
 8. הפקדת תכנית למשך 60 יום
 9. דיון למתן תוקף
 10. פרסום למשך 15 יום
 11. כל שלב מחייב תיאום עם אגף ההנדסה בעירייה.

לפרוטוקולי ועדות תכנון ובנייה לחצו כאן