תהליך הגשת תב”ע

 1. הגשת תכניות למחלקת הנדסה
 2. בדיקת אדריכלית המחלקה
 3. אישור בועדה המקומית לתכנון ובניה
 4. הגשת תכניות למחלקת התכנון במינהל האזרחי
 5. הגשת תכניות לאישור קמ”ט אפוטרופוס במינהל האזרחי
 6. אישור ע”י רמ”א ושר הבטחון
 7. דיון להפקדה + פרסום
 8. הפקדת תכנית למשך 60 יום
 9. דיון למתן תוקף
 10. פרסום למשך 15 יום
 11. כל שלב מחייב תיאום עם אגף ההנדסה בעירייה.

לפרוטוקולי ועדות תכנון ובנייה לחצו כאן