קבלת קהל:

 

לא תתקיים קבלת קהל במחלקות העירייה, עד להודעה חדשה. ניתן לקבל מענה טלפוני במס': 08-9141200
שירותים רבים ניתן לבצע באתר ללא הגעה.