הוראות רישום – לשנה"ל תשפ"ד

תקופת הרישום הראשונית  הינה בין התאריכים: יי' שבט עד ל' שבט תשפ"ג  (01/02/2023-21/02/2023)

השיבוץ יתבצע לנרשמים בתקופה הראשונה, ולאחר מכן ישובצו הילדים שנרשמו מאוחר יותר.

יש לצרף בזמן הרישום את המסמכים הבאים:

 • טופס רישום של העירייה מלא (במרחב המידע העירוני מילוי טופס מקוון)
 • צילום ת.ז. עם ספח מעודכן
 • טופס התחייבות הורים : הבאת והחזרת ילד למשפחתון
 • אישור רפואי חתום ע"י רופא קופת חולים

                     * ילדים עד גיל 6 חודשים.

                     * לכל מקרה של מצב בריאותי שדורש התייחסות

 • דמי רישום  בסך 133 ₪  בכרטיס אשראי בלבד (*) (הרישום מותנה ותקף רק לאחר קבלת התשלום).
 • דמי ביטוח תאונות אישיות ישולם ע"י ההורים . התשלום ייגבה על ידי מטפלת המשפחתון.

לידיעתכם:

הודעה על שיבוץ תישלח להורים ועל ההורים לשלם למטפלת מקדמה בסך של 570 ₪, שתקוזז מהתשלום הראשון של ההורים למטפלת.

 • משרד הכלכלה אגף עידוד תעסוקת הורים (להלן: "המשרד"),  יעמיד לרשות ההורים מוקד ארצי לטיפול בבקשות לסבסוד ושאלוני ההרשמה לקביעת הדרגה.

מספר הטלפון של המוקד הוא:  2969* או  1-222-2969 .

 • על  ההורים לטפל באופן אישי בבקשות התמיכה עבור ילדיהם מול המוקד הארצי.
 • ההורים מחויבים לשלוח  באופן מידי את טפסי החובה למוקד התמיכה  של המשרד (שאלון הרשמה בציון  סמל מסגרת מטפלת משפחתון), גם אם אין עדיין את שאר המסמכים הנדרשים.
 • כל מסמך שחסר ניתן להשלים בהמשך, דרך עדכונט באתר המשרד. לפי נהלי משרד הכלכלה אגף עידוד תעסוקת הורים, הגשת הבקשה לתמיכה תתבצע אך ורק באמצעות אתר המשרד.
 • באחריות ההורים לוודא שכל המסמכים הועברו ישירות למוקד התמיכה של המשרד ונמצאים בהליך טיפול לקביעת הדרגה.
 • ההורים מחויבים לשלם למטפלת תשלום מלא עבור השהות במשפחתון עד לקבלת דרגה מהמשרד.

 

אנו עושים ככל שביכולתנו לענות בחיוב לבקשות.

השיבוץ יקבע בהתאם לשיקולים מערכתיים ולפי נוהל קבלה למשפחתון.

לתשומת ליבכם: אין ברישום זה אישור על קבלת הילד למשפחתון.

 

 

 (*) ע"פ הנחיות המשרד- לא יוחזרו דמי הרישום במידה והילד התקבל למשפחתון.