חוקי העזר לעיונכם

עיון בחוקי העזר

ניתן לעיין בחוקי העזר בספרייה העירונית, בשעות הפתיחה כדלהלן:

בוקר :

ראשון 13.00-14.30

ימים ב-ה 9.30-12.30

שישי 9.30-11.30

אחה''צ :

ימים א-ד 16.30-21.00

יום ה 18.30-21.00