רישום למשפחתונים לשנה"ל תשפ"ד -

יתקיים בין התאריכים  01.02.2023-21.02.2021

 

לילדי אמהות עובדות בגילאי שלושה חודשים עד שנתיים וחצי, כולל ארוחות ותכנית פעילות מסודרת.

הרישום מתבצע באמצעות טופס מקוון,  יש למלא באמצעות דפדפן כרום.

יש להגיש את המסמכים הבאים:

1. צילום ת.ז. עם ספח מעודכן.

2. אישור בריאות מרופא ילדים לתינוקות עד גיל שישה חודשים.

3. דמי רישום בסך 133 ש"ח באשראי בלבד!

לאחר מועד זה השיבוץ על בסיס מקום פנוי. 

מסמכי רישום:

טפסי רישום

ניתן להירשם גם במשרדי מחלקת משפחתונים, מרכז קהילתי רח' רבי יהודה הנשיא 3. 

בימים א,ג,ה בין השעות 8:30 - 14:30

ניתן להניח טפסי רישום בתיבת הדואר מחוץ למחלקה בכל שעות היום. 

 

ניתן עדיין להירשם למשפחתונים לשנה"ל תשפ"ג באופני הרישום הנ"ל