קורסים במרכז להב"ה

קורס אקסל מתקדם 

3 מפגשים בני 3 שעות

בימי שלישי בבוקר בין השעות 8:30-11:30 בתאריכים ב' ט' ט"ז שבט

קבלה לקורס מותנית במילוי שאלון התאמה ואישור מרכז מעל"ה 

לקבלת שאלון למילוי יש לשלוח מייל עם המילים 'בקשת שאלון' לכתובת lehava@modil.org.il

הקורס יתקיים במרכז מעל"ה - במבנה אשכול פיס רח' אבני נזר 59 - קומת כניסה