העירייה מכריזה על קבלת הצעות לפרס העיר לספרות תורנית

הפרסים יוענקו אי"ה במעמד חגיגי לקראת יום הזכרון הראשון

יום חמישי א' ניסן תשפ"ג

קריטוריונים להגשת הצעות לקבלת הפרס

  • הספר יכיל 250 עמודים לפחות.
  • הספר יצא לאור בשלוש השנים האחרונות לפני תאריך מתן הפרס ולא הוענק בגינו פרס קודם.
  • הזכאות לפרס הינה לאברי כולל תושבי מודיעין עילית בלבד.

אופן הגשת ההצעה:

יש להגיש את הספר בשלושה עותקים וכן בעותק דיגיטלי על גבי דיסק אונקי

בימי ראשון וחמישי בין השעות 12:00-15:00 במרכז הבית רחוב אבני נזר 59

עותקי הספרים שישלחו לא יוחזרו לשולחיהם

הגשת ההצעות לא יאוחר מיום ראשון י"ד שבט תשפ"ג