הכנס יתקיים במרכז קהילתי רחוב מנחת שלמה 3

ביום חמישי ר"ח ניסן 

פתיחת דלתות  בשעה 19:45 תחילת המעמד בשעה 20:00

כניסת נשים עפ"י השילוט, לא תותר כניסת ילדים לאולם