אכיפת חניה ברחבי העיר

במסגרת המאמצים לשמירה על הולכי הרגל ושיפור המעבר הבטוח למשתמשי הדרך תתבצע אכיפה ברחבי העיר ויינתנו דו"חות כנגד חניה מסוכנת

חנית כאן? בטוח?

- חניה על מדרכות ובתחנות אוטובוסים

- חניה באדום לבן

- חניה בחניות נכים

חניה לא בטיחותית תגרור קנס!

בתקווה לשיתוף פעולה לתועלת הכלל והפרט במניעת מפגעים וסכנות במרחב הציבורי