מודיעין עילית ראש חתום.pdf

הודעה בדבר תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מודיעין עילית

לפי תקנון המועצות המקומיות (יהודה ושומרון), תשמ"א-1981

לפי סעיף 15(א) לתקנון המועצות המקומיות (יוהדה ושומרון), תשמ"א-1981 (להלן - התקנון), נמסרת בזה הודעה על תוצאות הבחירות לראש הרשות המקומית מודיעין עילית שנערכו ביום י"ח באדר א' התשפ"ד (27 בפברואר 2024):

(1) שמות המועמדים שאושרו ומספר הקולות הכשרים שניתנו לכל אחד מהם במספרים ובאחוזים הם כמפורט להלן:

טור א'

שם המועמד

טור ב'

הקולות הכשרים במספרים

טור ג'

הקולות הכשרים באחוזים

גוטרמן יעקב אשר 21,888 82.26

 

נגד המועמד ניתנו 4,720 קולות כשרים.

(2) המספר הכולל של הבוחרים שהצביעו בתחום הרשות המקומית הוא 28,298.

(3) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות הוא 26,608.

(4) המספר הכולל של הקולות שנמצאו פסולים הוא 1,690.

(5) שמו של המועמד שנבחר לראש הרשות הוא גוטרמן יעקב אשר.

 

כ"ד באדר א' התשפ"ד (4 במרץ 2024)

ריאן גאנם

המפקח על הבחירות