שדרוג כביש רח' רשב"י

תושבים יקרים!

בהתאם לתוכנית שיפור פני העיר,

יבוצעו עבודות לחידוש כביש רח' רשב"י - 

הסדרת מעברי חציה

הוספת פסי האטה

ייעול הניקוז

יישור מהמורות

הכנה לכניסת אוטובוסים מפרקיים

שימו לב לשינויים בתנאי הדרך!

העבודות מבוצעות ביום ובלילה.

נעשים מאמצים למזעור הפרעות בתנועה,

על כל חסימה תפורסם הודעה בהמשך.

לשרותכם תמיד!

פשוט לתת שרות! מוקד עירוני טל: 08-6668-107 | פקס: 08-6668-450 | מייל: [email protected]