בשני בלילה - ה' אייר

מתוכננת חסימה מלאה של כל צומת אור החיים/חפץ חיים/מסילת יוסף

בין השעות 1:00-5:30

לא יתאפשר מעבר כלי רכב ולא תהיה במקום תנועת אוטובוסים

 

מיום שלישי ו' באייר בשעה 5:30 ועד לחמישי בלילה ח' באייר בשעה 1:00

יבוצעו עבודות בכניסה לרח' אור החיים 

לצורך כך יחסמו הכניסה והיציאה לרח' אור החיים מכיוון חפץ חיים 

מעבר כלי רכב יתאפשר רק מכיכר אור החיים /אבני נזר

אוטובוסים שמסלולם עובר ברח' אור החיים יסעו במסלול חילופי

 

בחמישי בלילה ח' באייר

מתוכננת חסימה מלאה של כל צומת אור החיים/ חפץ חיים/ מסילת יוסף

בין השעות 1:00-5:30

לא יתאפשר מעבר כלי רכב ולא תהיה במקום תנועת אוטובוסים

החל מיום שישי ט' באייר 5:30 הכיכר תפתח לתנועה

במשך כל זמן העבודות יוסדר מעבר להולכי הרגל