בעז"ה תערך קבלת קהל עי הרב שלמה גולדנטל הי"ו

מנהל הלשכה לפניות הציבור שע"י דגל התורה

ביום שלישי י"ג באייר תשפ"ד 21.05.24 בין השעות 12:30-18:00

בלשכת חבר מועצת העיר הרב מרדכי גולדברג

ברחוב מסילת ישרים 32

לקביעת פגישה יש לתאם ביום ראשון י"א אייר

בין השעות 12:00-13:00 בטלפון 052-7624546