תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים, ועומדים בקריטוריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע/מלווה במדגרת ימי הלימודים ופעילות משרד החינוך בחופשות.

איך מקבלים את הסיוע?

העירייה מגישה עבורכם את הבקשה למערכת של משרד החינוך ע"פ התאריכים שנקבעו על ידם. לצורך כך, על ההורים להגיש:

• מסמך רפואי עדכני ממחצית השנה האחרונה, למעט אלרגיה - שנה אחרונה.

• פרטים אישיים: שם מלא, ת.ז. תאריך לידה, סמל מוסד לשנה הבאה, שכבת גיל/כיתה, מס' נייד עדכני, כתובת מייל (במידה ויש)

להיכן לשלוח את המסמכים?

תיבה הממוקמת מחוץ לאגף חינוך רח' מעלות שמחה 3

במייל: [email protected]

עד מתי ניתן לשלוח את המסמכים?

לבקשות שיוגשו עד ליום חמישי כ"ב באייר תשפ"ד (30/05/2024) תתקבל תשובה עד לתחילת שנת הלימודים.

המערכת פתוחה בין התאריכים כ"ג באדר א' תשפ"ד - ד' באב תשפ"ד (03.03.2024-08.08.2024)

שימו לב – החל מיום שני י"ג באלול תשפ"ד (16/09/2024) ניתן להגיש בקשות רק למקרים חדשים שאובחנו (ולא לאלו שקיבלו סיוע בעבר).

למידע מפורט אודות הקריטריונים לזכאות

ניתן לפנות למחלקת צרכים מיוחדים בטל': 08-6668-160

בימים: בימים א', ב', ד', ה'- ,9:30-12:30 ימי ג'- 12:30-14:30

או במרחב המידע העירוני ב: il.org.modil ← צרכים רפואיים

או בפורטל הורים של משרד החינוך.