הודעה חשובה:

עקב תקלה בבית הדפוס, שוברי הארנונה הגיעו באיחור לבתי התושבים. 

בשל כך המועד האחרון לתשלום הוארך עד ה 1.6

לשרותכם תמיד,

מחלקת גבייה