התוכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון – מודיעין עילית

כתובת: שער המלך 4 מודיעין עילית

טבלת אנשי קשר - התוכנית הלאומית 360
שם תפקיד טלפון פקס מייל
ליאורה צימרמן מנהלת יישובית 08-6668202 lioratz@modil.org.il

התכנית הלאומית פועלת בהצלחה משנת ה' תשע"א (2010) במודיעין עילית ונותנת מגוון מענים ושירותים לילדים ובני נוער.  במהלך שנים אלו השתתפו למעלה מ-8,000 ילדי העיר בכל הגילאים בתכניות השונות, בהיקף של כ-4 מיליון ₪ לשנה.
הרעיון העומד בבסיס התכנית הינו יצירת מענה מקצועי לכל מכלול הקשיים המתעוררים אצל ילדינו מהגיל הרך, החל באבחון הבעיות, הערכת הקשיים וקביעת דרכי טיפול וכלה בתגבור אינטנסיבי של מערך החונכות, העשרה, למידה מקצועית, סדנאות להורים לצוות ההוראה ועוד.
התכנית הלאומית פועלת מתוך שיתוף רב מערכתי של גורמים בקהילה ומחלקות העיריה במטרה לאתר ילדים בסיכון החל מגיל הרך, ולתת מענה כולל למניעת סיכון. המענה נבנה עפ”י פרופילים מדויקים של צרכי המקום ותוך רגישות למאפיינים המייחדים של תושבי העיר. עקרונות שהותוו על ידי צוות התכנית- התאמה תרבותית, הכשרת אנשי מקצוע מקומיים לצורך המשך הטמעה עתידית, איגום משאבים קיימים ושימוש בכוח התנדבות קהילתי ועוד.
כלל התוכניות נבחרו על מנת ליצור רצף טיפולי במהלך השנים לגיל הרך, לילדים ולנוער, מענים הפונים לאוכלוסייה בכלל ולא רק לאוכלוסיית הקצה ומענים אשר בהפעלתם מושפעים רבים במעגל הקרוב של הילד.

לתוכניות לגיל הרך - לחץ כאן

לתוכניות ילדים ונוער - לחץ כאן