לראשונה: מענה לבוגרים עם צרכים מיוחדים

בסייעתא דשמיא נפתח מרכז ר"ן- מרכז רב נכותי תעסוקתי המרכז מיועד לבוגרים בני 21-65 בעלי מוגבלויות. המרכז הוקם ע"י העיריה בשיתוף משרד הפריפריה, משרד הרווחה והמשרד לשוויון חברתי.הצורך בפתיחת המרכז עלה לאור בקשות הורים לבוגרים בעלי מוגבלויות אשר העלו את הקושי הרב בהסעות אל מחוץ לעיר, וכן בעקבות העלייה במספר הצעירים בעיר שהגיעו לגיל 21 שלאחר חוק חינוך חובה בחינוך המיוחד וזקוקים למענה מותאם. העירייה נאותה להנגיש את השירות קרוב לבית, תוך השקעת משאבים רבים. המרכז מיועד לבוגרים המתאימים להשתלבות בתעסוקה מוגנת.

העובדים במקום יעבדו בעבודות המתאימות לכישוריהם בליווי מדריכים. כמו כן יותאמו עבודות בקבוצות בליווי מדריכים במקומות תעסוקה קיימים בעיר, כאשר מקום העבודה הראשון שיעסיק את קבוצת הבוגרות יהיה ככל הנראה הספרייה העירונית.

לבוגרים שאינם ממתאימים לתעסוקה, המרכז ייתן מענה סיעודי וטיפולי.יחד עם אתגרי הקורונה שהציבו קשיים ועיכובים, נעשו מאמצים להשלים את ההכנות לפתיחת שנה"ל תשפ"א, ובס"ד נפתח המרכז הממוקם כעת במבנה המתנ"ס החדש ברח' אבי עזרי 1, כאשר במקביל מתוכנן מבנה חדש ומותאם בעלות של כחמישה מליון ₪ בשיתוף הביטוח הלאומי וקרן שלם.כרגע התגבשה קבוצת בחורים במבנה המתנ"ס החדש בחפציבה, המועסקים בתעסוקה מתאימה ליכולתם. בהמשך, עם ביסוס השירות יפתחו גם פעילויות מגוונות להעשרה ולמענה חברתי לקבוצת הבוגרים ולקבוצת הבוגרות.על מנת להשתלב במרכז יש לפנות לעו"ס באגף הרווחה, או לגב' נוימן מנהלת המרכז, בטלפון: 053-3141617.