טיפול במשפחה

העבודה ברמה הפרטנית והמשפחתית נענית באופן מתוכנן לפניות, לפי חלוקה לרחובות.   

השירות לאוכלוסייה ניתן על ידי עובדים סוציאליים מיומנים, ותכנית הטיפול נקבעת יחד עם המשפחה ו/או הפרט.

הטיפול הוא בבודדים, במשפחות ובקשישים הפונים בבקשות עזרה לאגף.

השירותים הניתנים על ידי המחלקה בחלקם הם חובה ועל פי חוק, ובחלקם שירותי רשות על פי תקנות משרד הרווחה ומדיניות עיריית מודיעין עילית בתחום החברתי. 

להלן רשימת העובדים הסוציאליים, בחלוקה לפי רחובות:  (למעט פניות בנושא צרכים מיוחדים)