רשימת העו"ס בחלוקה לרחובות:

נתיבות שלום:

שפרה ניסנבוים
עו"ס משפחות
073-2347516

ריטב"א 1-6:

שפרה ניסנבוים
עו"ס משפחות
073-2347516

ריטב"א ממס' 7:

חוי דויטש
עו"ס משפחות
073-2347527

מהרי"ל, רמב"ם, רש"י, רשב"ם:

בת שבע הוכמן
עו"ס מרכז חכם
073-2347513