רשימת העו"ס בחלוקה לרחובות:

נתיבות שלום:

שפרה ניסנבוים
עו"ס משפחות
073-2347516

ריטב"א 1-6:

שפרה ניסנבוים
עו"ס משפחות
073-2347516

ריטב"א ממס' 7:

חוי דויטש
עו"ס משפחות
073-2347527

מהרי"ל, רמב"ם, רש"י:

עטרה בלט
עו"ס משפחות
0732347552