משפחות מתמודדות – פרויקטים, סדנאות, העצמה ומבחר תוכניות למשפחות מתמודדות בקהילה.