רשימת עו"ס, בחלוקה לרחובות:

אבני נזר:

יעל רוזנברג
עו"ס משפחות
073-2347514

אור החיים:

חוי דויטש
עו"ס משפחות
073-2347527

חזון דוד:

רחל כהן זדה
עו"ס משפחות
073-2347531

חפץ חיים:

רחל כהן זדה
עו"ס משפחות
073-2347531

חת"ם סופר:

רחל כהן זדה
עו"ס משפחות
073-2347531

מסילת יוסף:

יעל רוזנברג
עו"ס משפחות
073-2347514

מרומי שדה:

אמונה גולדשטיין
עו"ס משפחות
073-2347523

משך חכמה:

טל ניסן-מ"מ דניאלה מורו
עו"ס משפחות
073-2347509

נודע ביהודה:

חוי דויטש
עו"ס משפחות
073-2347527

נתיבות המשפט 1-52:

חוי דויטש
עו"ס משפחות
073-2347527

נתיבות המשפט 53-95:

טל ניסן-מ"מ דניאלה מורו
עו"ס משפחות
073-2347509

נתיבות המשפט 97-107:

אמונה גולדשטיין
עו"ס משפחות
073-2347523

קצות החושן:

יעל רוזנברג
עו"ס משפחות
073-2347514

שאגת אריה:

רחלי ראם
רכזת ועו"ס אלמ"ב נשים
073-2347542

שדי חמד:

עידית נקלנבוים
עו"ס מוגנות
073-2347519

שערי תשובה:

אמונה גולדשטיין
עו"ס משפחות
073-2347523