כתובת: רחוב שער המלך 6

קבלת קהל: בתאום מראש

טבלת אנשי קשר - רישוי עסקים
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' ימיני 08-9140912 073-2347438 MRishui@modil.org.il

מחלקת רישוי עסקים אחראית על ניהול ואכיפת חוק רישוי עסקים, וזאת בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, המחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013, בקבלת רישיון עסק.

תהליך קבלת רישיון עסק הינו תהליך מתמשך, וכרוך באישור ובתיאום עם הגורמים המוסמכים בהם משטרת ישראל, משרד הבריאות, מכבי אש, איכות הסביבה ועוד, וכל זאת בהתאם לסוג העסק ולהגדרתו בצו.

המחלקה עוסקת בהדרכה, במסירת מידע, בהובלת התהליך ובאכיפתו.

בהקמת מפעלים לייצור מזון, יש לפנות למשרד הבריאות לקבלת הנחיות להוצאת רישיון יצרן.

מטרות החוק:

הבטחת קיום דיני תכנון ובנייה ותקנות שירותי הכבאות.

איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים.

בריאות הציבור, לרבות תנאי תברואה נאותים.

מניעת סכנות של מחלות בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, דשנים ותרופות.

בעל עסק נכבד,

עיריית מודיעין עילית מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם של עסקים חדשים על פי דין. מחלקת רישוי עסקים מהווה חוליה המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז. מטרת המחלקה לקדם את העסקים במודיעין עילית בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים החדשים והוותיקים במתן הסברים והדרכה מחד, ובאכיפה מוגברת לאלו שאינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך.

עם זאת, לפני פתיחת העסק, חשוב לבדוק אם התכנון העתידי של העסק תואם את דרישות החוק, זאת כדי למנוע מצב של הפסד כספי.

בפנייה למחלקה, יש לציין כתובת מדויקת של העסק, וכן מידע על עסקים קודמים שפעלו במקום.

לצו רישוי עסקים לחץ כאן

לקריטריונים לאכיפה ברישוי עסקים לחץ כאן

טפסים: