לרפורמה בחוק רישוי עסקים לחץ כאן

כתובת: רחוב שער המלך 6

קבלת קהל: בתאום מראש

טבלת אנשי קשר - רישוי עסקים
שם תפקיד טלפון פקס מייל
גב' ימיני מנהלת המחלקה 08-6668812 073-2347438 MRishui@modil.org.il
גב' וייס רכזת מנהלית רישוי עסקים ופיקוח עירוני 08-6668811 DvoraV@MODIL.ORG.IL
ד"ר עליזה לשקוביץ וטרינרית עירונית 08-6668813 veterinar@modil.org.il

מחלקת רישוי עסקים אחראית על ניהול ואכיפת חוק רישוי עסקים, וזאת בהתאם לחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, המחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג-2013, בקבלת רישיון עסק.

תהליך קבלת רישיון עסק הינו תהליך מתמשך, וכרוך באישור ובתיאום עם הגורמים המוסמכים בהם משטרת ישראל, משרד הבריאות, מכבי אש, איכות הסביבה ועוד, וכל זאת בהתאם לסוג העסק ולהגדרתו בצו.

המחלקה עוסקת בהדרכה, במסירת מידע, בהובלת התהליך ובאכיפתו.

בהקמת מפעלים לייצור מזון, יש לפנות למשרד הבריאות לקבלת הנחיות להוצאת רישיון יצרן.

התעריפים לקבלת רשיון עסק נקבעים ע"י משרד הפנים ותעדכנים מעת לעת. לחצו כאן לקריאת התעריפים המעודכנים.

בעל עסק נכבד,

עיריית מודיעין עילית מעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם של עסקים חדשים על פי דין. מחלקת רישוי עסקים מהווה חוליה המרכזת את הפעילות בין בעל העסק לגורמים המאשרים, ושמה לנגד עיניה את בית העסק במרכז. מטרת המחלקה לקדם את העסקים במודיעין עילית בגישה חיובית, עם הפנים לעסקים החדשים והוותיקים במתן הסברים והדרכה מחד, ובאכיפה מוגברת לאלו שאינם מקיימים את דרישות חוק רישוי עסקים מאידך.

עם זאת, לפני פתיחת העסק, חשוב לבדוק אם התכנון העתידי של העסק תואם את דרישות החוק, זאת כדי למנוע מצב של הפסד כספי. אנו עומדים לשרותכם בכל שאלה ומברכים אתכם בברכת הצלחה. 

לקבלת חוות דעת מקדמית יש למלא את הטופס המצורף. 

לקריטריונים לאכיפה ברישוי עסקים לחץ כאן

טפסים: