שכונה כתובת טלפון אחראית   פרטי אחראית
קרית ספר אבני נזר 14 08-9740156 גב’ בן שמחון   שדי חמד 9
08-9740352
קרית ספר מסילת יוסף 13 08-9741758 גב’ טובים   נתיבות המשפט 58
0527161300
 
ברכפלד שד’ יחזקאל 33 08-9743656 גב’ שוורץ   שדי חמד 14
08-9742379
ברכפלד יהודה הנשיא 26 א’ 08-9742091 גב’ בניהו   יהודה הנשיא 11
08-9791378
חפציבה קהילות יעקב 1 08-9740578 גב’ תורג'מן   0527670128
נאות הפסגה הריטב”א 4 08-9745035 גב’ רוזנבלום   ריטב"א 5
089790973
חזון דוד חזון דוד 13 08-9741839 גב' שאניר      

 

מקוואות גברים במודיעין עלית:
רק חלקם מופעלים על ידי העירייה.

שכונה כתובת
קרית ספר אבני נזר 16
קרית ספר ‘זכרון דוד’- שדי חמד 13
קרית ספר ‘זכרון משה’- נתיבות המשפט 40
קרית ספר מסילת יוסף 13
ברכפלד שד’ יחזקאל 33
ברכפלד ‘היכל יהושע’- ירוסלב- רשב”י 21
ברכפלד יהודה הנשיא 26א’
חפציבה קהילות יעקב
נאות הפסגה הריטב”א 4

מקוואות כלים בפיקוח ק"ק מודיעין עילית:

שכונה כתובת
קרית ספר אבני נזר 14
קרית ספר אבני נזר 46- חצר אחורית
ברכפלד שד’ יחזקאל 33
ברכפלד יהודה הנשיא 26 א’
חפציבה קהילות יעקב 1
נאות הפסגה הריטב”א 4