שירותי ממשלה בעיר - בלחיצה על השירות המבוקש תוכלו לצפות במקום בו ניתן לבצע אותו במודיעין עילית

תשלום על אגרת מבחן נסיעה מעשי (טסט)

ניתן לשלם בעמדות ממשל זמין, רח' אבני נזר 59 ורח' שערי תשובה 33, באמצעות מס' זהות וכרטיס אשראי.

רישום ילד בספח תעודת זהות

מזל טוב! נולד ילד חדש? תוכלו לרשום את הנולד בספח תעודת זהות, בעמדות ממשל זמין, או בלשכת רשות האוכלוסין. את הספחים החדשים תקבלו בדואר.

בקשה להנפקת תעודת זהות /דרכון

תעודת זהות מונפקת בלשכת רשות האוכלוסין. יש לשלם על ההנפקה בעמדת ממשל זמין הסמוכה ללשכת רשות האוכלוסין, ולאחר מכן לגשת ללשכת רשות האוכלוסין.

שינוי מען בתעודת זהות

שינוי מען בספח תעודת זהות ניתן לבצע בלשכת רשות האוכלוסין.

חידוש רישיון נהיגה

ניתן להנפיק רשיון זמני, בעמדת ממשל זמין החדשה ברח' שערי תשובה 33. התשלום יתבצע בכרטיס אשראי (לא דיירקט) של בעל הרשיון בלבד.

חידוש רישיון רכב

חידוש רשיון מתבצע בעמדת ממשל זמין החדשה ברח' שערי תשובה 33. התשלום יתבצע בכרטיס אשראי (לא דיירקט) של בעל הרשיון בלבד.

בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי)

בקשה למענק עבודה (מס הכנסה שלילי), ניתן לבצע במרכז להב"ה

עיון במשכון

ניתן לבצע בעמדת ממשל זמין החדשה בלבד, רח' שערי תשובה 33.

הנפקת נוסח תאגיד

ניתן לבצע בעמדת ממשל זמין החדשה בלבד, רח' שערי תשובה 33.

חידוש רשיון כלי ירי

ניתן לבצע בעמדת ממשל זמין החדשה בלבד, רח' שערי תשובה 33.  כמו כן, ניתן להנפיק העתק רשיון כלי ירי

תעודת מרשם פלילי

ניתן לבצע בעמדת ממשל זמין החדשה בלבד, רח' שערי תשובה 33.

בדיקת רכב גנוב

ניתן לבצע בעמדת ממשל זמין החדשה בלבד, רח' שערי תשובה 33.

תשלומי אגרות וקנסות

בעמדות ממשל זמין ניתן לשלם אגרות וקנסות: דוחות משטרה, אגרות למשרד לביטחון פנים, אגרות רשם החברות, אגרות משרד הבריאות, שוברי עמידר

עדכון מס' נפשות לזכאות במחירי המים

יש לשלוח למחלקת גבייה  ת.ז. וספח מעודכן או תעודת לידה + פרטי המשלם. ניתן להגיש זאת גם באמצעות פקס או במייל.