הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: 

גב' מושקוביץ

מייל: miri@modil.org.il 

טלפון: 08-6668211

 

עיריית מודיעין עילית מקדמת תכנית להעסקת עובדים עם מוגבלויות

תכנית שנתית לשנת 2023

פרטים מנהליים

 1. שם הארגון: עיריית מודיעין עילית
 2. מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם לשנת 2021 (כפי שפורסם באתר הנציבות): נמוכה
 3. סטטוס ביחס לשנת 2020 : ללא שינוי
 4. מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 550
 5. מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  28
 6. פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון:           

שם מלא: מרים מושקוביץ  תפקיד בארגון (אם בנוסף על תפקיד): מנהלת משאבי אנוש

כתובת מייל: miri@modil.org.il  טלפון: 08-9141211

נא לעדכן את הפרטים גם בקישור הנ"ל לטובת עדכון ברשומות

סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2022

במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.

 1. ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)

שימו לב! - במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המשרות המיועדות שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם זאת כחלק מפרסום התכנית באתר.

יעד

ביצוע

 

מספר המשרות הייעודיות (רק לאנשים עם מוגבלות משמעותית) שתוכנן לאייש בשנה החולפת, בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת:  3

 

מספר משרות כולל שהארגון פרסם בשנה החולפת: 26

כמה מתוכן משרות ייעודיות רק לאנשים עם מוגבלות משמעותית? 1

מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 0

 

התייחסות מילולית לייעוד משרות

(יש לפרט לגבי משרות ייעודיות שתכננתם לפרסם ולא פורסמו בסוף או פורסמו ולא אוישו):

מזכירות אגף רווחה- פורסם מכרז, רואיינו מועמדים עם מוגבלות, אך לא אותר מועמד מתאים.

פקיד במרשם האוכלוסין וההגירה – מכרז יפורסם בשבועות הקרובים.

ליווי הסעות – משר פטורה ממכרז, נעשה ניסיון לאיתור מועמד שלא בהליך מכרזי, לא אותר מועמד מתאים.

עו"ס – פורסם מכרז כללי (עם העדפה לאנשים עם מוגבלות, כרגיל)

 1. משרות שאוישו בהעדפה מתקנת      
  (העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)

מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: 2 (מילוי מקום)

 1. קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון

מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת:   לא ידוע

 1. ככלל, האם קיים תיעוד מסודר בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)?  כן/לא

שימו לב! – ייתכן ותדרשו להציג זאת , ולכן חשוב לבצע תיעוד מסודר.

 1. פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:

בית חם

 

עו"ס שיקום

 

מנהלת מיצוי זכויות בקהילה

 

 

 

 
 1. התאמות שניתנו למועמד או לעובד (יש להימנע מציון פרטים מזהים):

(בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצא בזה)

ראיון הקבלה נקבע ונערך במקום נגיש

 1. פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:

(הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצא בזה)

שיחות עם מנהלי מחלקות להבנת הצורך ולהכשרת הקרקע

 1. פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):

בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל.

 • קיים קושי באיתור מועמדים עם מוגבלות, למרות פרסומים ייעודיים, ופרסומים על מתן העדפה מתקנת, אנשים עם מוגבלות אינם מגישים מועמדות. יש להעמיק ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם גופי הסיוע.
 • יש להמשיך את הכשרת הממונים והעמדת הנושא על סדר היום

 

תכנית שנתית מפורטת לשנת 2023

בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) - ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.

(1) ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות

מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות ולציין זאת במסגרת התוכנית השנתית.

מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב- 2023 : 10

 משרות חדשות (שנת בחירות, יש מגבלה על קליטת עובדים)

מספר המשרות הייעודיות (רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: 2

היקפן מסך המשרות המתוכננות להתפרסם: 20%

פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע): מזכירות (2 משרות)

במידה ותתפננה משרות קיימות ישקל פרסומן באופן ייעודי לאנשים עם מוגבלות

(2) בנוסף לייעוד משרות, מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.

נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות לוועדות המכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצא בזה).

 1. הכשרת נציגי ועדת הבחינה, ובמיוחד הממונים הישירים החברים בוועדת הבחינה
 2. שיחת הכנה של המועמדים עם מוגבלות לקראת וועדת הבחינה
 3. קליטת עובדים לתפקידים זמניים / מ"מ כדי להפחית את חשש הממונים, ולהיווכח כי הניסיון הצליח.

(3) פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו ו/או בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – ניתן  להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות וכן במרכזי  "תעסוקה שווה".

עבודה נגישה

מחלקת שיקום - רווחה

בית חם

 

שמעיה

 

תכנית גשר

 

 

(4) פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון

(בין היתר – קבלת ליווי על ידי מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)

 1. סדנה למנהלים ע"י מרצה אורח מומחה לתחום.
 2. מודעות דרושים למשרות ייעודיות בתפוצה רחבה ובאופן מזמין וקל.
 1. הדגשה במודעות הפרסום אודות העדפה מתקנת לאנשים עם מוגבלות.
 2. העמקת הקשר עם גופי הסיוע.
 3.  
 1. ישיבת הנהלה בה הוצגה התוכנית ואושרה, התקיימה בתאריך: 31/10/2022

חתימת מנכ"ל/יושב ראש/ראש הרשות:

שם מלא: יעקב גוטרמן

  תפקיד: ראש העיר

 

 1. גופי סיוע
  • פרסום כתבה יזומה בעיתון המקומי המזמינה מועמדים לשלוח באנונימיות קו"ח וניסיון לשלבם במצבת העובדים.
  • גיוס עובדים המועסקים במיקור חוץ כעובדי הרשות בתפקידים בהם ניתן לשלב אנשים נוספים עם מוגבלות (ספריה, גינון)
  • יצירת שיתוף פעולה בין מחלקות שיקום באגף רווחה לבין מחלקת משאבי אנוש .
  • העלאת רמת המודעות בקרב עובדים קיימים להכרה ע"י בט"ל כבעלי מוגבלות.

מרכזי תמיכה למעסיקים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה, משרד העבודה:

הדרכה וליווי של הארגון לקידום שילוב עובדים עם מוגבלות בארגון, לרבות ליווי בבניית תכנית שנתית, הדרכה לממוני תעסוקה.

טלפון: 1700-50-76-76 אתר אינטרנט: www.mtlm.org.il

נציבות שויון זכויות לאנשים עם מוגבלות:

מידע על זכויות וחובות המתייחסות להעסקת עובד עם מוגבלות, סוגיות משפטיות הטעונות בירור ועוד.

טלפון: 02-5088001 אתר אינטרנט: pniotnez@justice.gov.il

האתר להלן כולל רשימת גורמים העוסקים בשילוב בעבודה של אנשים עם מוגבלות:

http://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/Equality/Taasuka/Pages/Default_Taasuka.aspx

 

תכנית להעסקת עובדים עם מוגבלויות-חתום.