עיריית מודיעין עילית מקדמת תכנית להעסקת עובדים עם מוגבלויות