עיריית מודיעין עילית מקדמת תכנית להעסקת עובדים עם מוגבלויות

לקריאת התכנית בקובץ נגיש לחץ כאן

הממונה על תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: גב' מושקוביץ

מייל: miri@modil.org.il 

טלפון: 08-9141211