מסגרות לימוד בחינוך המיוחד: 

טף לטף מעון יום שיקומי,  סמטת אחיעזר,   טל:08-9741163. פקס: 08-741833

שמע קולינו, מרומי שדה 8, טלפון: 08-9285534

פתחיה: מעון יום שיקומי - רשב"י 17, 08-6846103

             גני ילדים, אור החיים 29, 08-9763206