בקשה להסדר חניה לנכים בעיר,  בהתאם לנוהל.
ניתן להגיש את טופס הבקשה ולשולחו למייל או לפקס הרשום לעיל.  להורדת הטופס לחץ כאן 

פעילות מדור תחבורה:

  1. קידום תכנון וביצוע פרויקטים לבטיחות בדרכים.
  2. צביעת כבישים ותחזוקת תמרורים.
  3. טיפול בהקצאת חניית נכים.
  4. פעילות מטה זה”ב

פניות למחלקת תחבורה בנושאים הבאים:

  • חניית נכים
  • תמרורים
  • בטיחות בדרכים
  • מפגעים בכבישים