ל. רפפורט
מתאמת בריאות אפשרי בריא
08-6668409
ה. נתנזון
מתאמת בריאות עירונית רכזת אפשרי בריא
08-6668825
 

קבלת קהל בתאום מראש דרך המזכירות בטל: 086668846

 

היחידה לקידום בריאות 

היחידה לקידום בריאות כשמה, עוסקת בקידום אורח חיים בריא בכל המישורים לכלל האוכלוסייה  וטבעי הדבר שהיא זרוע באגף חיזוק קהילתי העוסק במניעת סיכונים.                   

אורח חיים בריא זו הדרך המאפיינת את תושבי העיר אשר בכללותם שומרי מצוות ודרך חיים זו מיישמת את קיום מצות ונשמרתם מאד לנפשותיכם בהידור.

"מודיעין עילית" – 'עיר בריאה'  

עיריית מודיעין עילית חברה בארגון "רשת ערים בריאות בישראל" החל משנת תשע"ג (2012). "רשת ערים בריאות" הוא ארגון ארצי לקידום הבריאות והסביבה בשיתוף עם רשויות גופים וארגונים ומאז הצטרפותה של הרשות, יחידת הבריאות ממשיכה בשיתוף עם הארגון לפעול לקידום בריאות התושבים בכל המישורים ע"פ עקרונות 'בריאות לכל'.

החל משנת תשפ"ב 2022 הצטרפה העירייה גם לתוכנית הארצית "אפשרי בריא" של משרד הבריאות ותוכנית העבודה השנתית בהתאם לדרישות.

 פריסת פעילות היחידה:

הנגשת מידע והסברה בנושאי בריאות סביב מעגל השנה.

שיתופי פעולה עם קופות החולים ויוזמות להנגשת שרותי בריאות ומיצוי זכויות.

יצירת שותפויות עם עמותות וארגוני בריאות בקהילה.

בריאות השן במוסדות חינוך.

פעילויות מיזמים ותחרויות בקהילה להעלאת המודעות והטמעת אורח חיים בריא בנושאי תזונה ושתייה, פעילות גופנית, סביבה נקייה ומניעת עישון.

דגש מיוחד לחוסן חברתי לאוכלוסיות מוחלשות וקידום הבריאות הנפשית של התושבים ע"י מיפוי הצרכים ובניית תוכניות משותפות עם הגופים העוסקים בבריאות הנפש.