שמות נציגי ציבור בועדת בחינה:

גב' נחמה הופמן

גב' כרמית תרם

גב' אהובה כהן