מכרזים כללי

מכרזים כללי
שם המכרז סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
מכרז פומבי מס' 12/2022 לאספקת מוצרי מזון לעיריית מודיעין עילית פומבי 26/06/2022 18/07/2022
מכרז פומבי מס' 11/2022 להפעלת צהרונים במודיעין עילית פומבי 31/05/2022 06/07/2022

עבור לארכיון המכרזים